Η ελεύθερη μετακίνηση αποτελεί βασική ανάγκη αλλά και δικαίωμα του σύγχρονου ανθρώπου.

Το δικαίωμα αυτό δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από παράγοντες όπως η συνεχής αύξηση του
κόστους καυσίμου αλλά και του κόστους χρήσης ενός οχήματος.
Με γνώμονα τα παραπάνω η GEMINI MOTORS προσφέρει μοντέλα που μπορούν να καλύψουν με
τον καλύτερο τρόπο αυτή ακριβώς την ανάγκη, για αυτόνομη και οικονομική μετακίνηση.
Η Πανελλαδική διάθεση και υποστήριξη των προϊόντων της GEMINI, γίνεται από τη MOTO TREND SA. Εταιρεία με 50 χρόνια εμπειρίας στην Ελληνική αγορά του
δικύκλου με προσήλωση στην ικανοποίηση του πελάτη, καθώς και στ ην υποστήριξη μετά την πώληση των προϊόντων που διαθέτει, διασφ αλίζοντας έτσι, την αξία αυτών.
• Την ποιότητα κατασκευής που φαίνεται από την πρώτη στιγμή, αλλά και μετά από πολλά – πολλά χιλιόμετρα.
• Το σχεδιασμό από βραβευμένους σχεδιαστές στην Ευρώπη και σ’ όλο τον κόσμο.
• Τα ποιοτικά περιφερειακά με άριστη εφαρμογή.
• Τη διετή εγγύηση καλής λειτουργίας.
• Τις ανταγωνιστικές τιμές πώλησης σε σχέση με την ποιότητα και τον σχεδιασμό.
• Την επάρκεια και τις χαμηλές τιμές ανταλλακτικών και αναλωσίμων.
• Την άρτια τεχνική υποστήριξη

©️ GEMINI 2024. All right reserved | Website by WHY.